Lemmik Kaubandus oü MÜÜGITINGIMUSED

1.    Müügitingimuste kehtivus ja ulatus

1.1.    Käesolevad Müügitingimused kehtivad Lemmik Kaubandus veebikaubamaja klientide (edaspidi Ostja) ja Lemmik Kaubandus OÜ (edaspidi Lemmik Kaubandus) vahel kauba (edaspidi Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2.    Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Lemmik Kaubandus veebipoest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3.    Lemmik Kaubandus jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse Lemmik Kaubandus veebilehel pood.rahvalemmik.com.

1.4.    Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.


2.    Hinnad ja makseviisid

2.1.    Kõik hinnad Lemmik Kaubandus veebikaubamajas on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2.    Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.

2.3     Lemmik Kaubandus  veebikaubamaja võimaldab järgnevaid makseviise:

          - Sularahas – kui tellimus on kinnitatud, siis saadetakse Ostja e-posti aadressile ettemaksuarve, mida on võimalik tasuda sularahas Müüjale kauba kätte saamisel.

          - Ettemaksuarvega – kui tellimus on kinnitatud, siis saadetakse Ostja e-posti aadressile ettemaksuarve, mida on võimalik tasuda ülekandega Ostjale sobiva panga kaudu.

          - Äriklientidele arvega – pikaajalistele äriklientidele pakub Lemmik Kaubandus paindlikke maksevõimalusi. Täpsema informatsiooni saamiseks on Ostjal võimalik Lemmik Kaubandusega ühendust võtta

            e-posti aadressil info@rahvalemmik.com või kontakteeruda oma personaalse müügiesindajaga.

2.4      Lemmik Kaubandus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Lemmik Kaubandus OÜ edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.


3.    Tellimuste vormistamine

3.1.    Lemmik Kaubandus veebileheküljelt on võimalik osta neid Tooteid, millel on nupp “Lisa ostukorvi”. Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.
3.1.1. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud tooteid saavad osta vaid Lemmik Kaubandus OÜ-s registreeritud ärikliendid.

3.2.    Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda. 
3.2.1. Toodete saadavust on võimalik kontrollida vastava Toote lehekülje alalahtrist “Saadavus”.
3.2.2. Toodete hind on välja toodud Toote leheküljel ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.

3.3.    Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.
3.3.1. Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu ja seejärel nuppu Uuenda. 
3.3.2. Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale "eemalda" (prügikonteineri kujutis) nupule.

3.4.    Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis. 
3.4.1. Alates 200 € on Toodete kohaletoimetamine Saare maakonna piires tasuta.

3.5.1. Olles Lemmik Kaubandus veebikaubamaja registreeritud kasutaja, siis logige kontole sisse. 
3.5.2. Tellides Tooteid esimest korda, vajutage nupule “Registreeri” ja sisestage kontaktandmed.

3.6.    Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Tarne”. 
3.6.1. Seejärel vormistatakse ettemaksuarve, mis tuleb tasuda krediitkaardiga, pangaülekandega või sularahas kauba kätte saamisel. 
3.6.2. Tellimuse kinnitus ehk ettemaksuarve saadetakse Ostja e-posti aadressile. 
3.6.3. Tellimuste ajalugu ja arveid on võimalik hallata ikooni alt “Minu konto”.

3.7.    Tooted toimetatakse ostjale Lemmik Kaubandus poolt peale arve tasumist või kokkuleppel ostjaga kauba kättesaamisel sularahas.


 

4.    Müügilepingu jõustumine

4.1.    Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “Tarne”.

4.2.    Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist OÜ Lemmik Kaubandus arvelduskontole.

 

5.    Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1.    Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) kinnitab Lemmik Kaubandus tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks Lemmik Kaubandus logistikapartneritele.
         
Lemmik Kaubandus logistikapartneriteks tellimuste kohaletoimetamisel on:
          - Lemmik Kaubanduse OÜ
         

5.2.    Tellimused, mis on esitatud ja mille eest on tasutud ettemaksuarve alusel või pangalingiga  Lemmik Kaubandus OÜ arvelduskontole tööpäevadel enne kella 12.00, saab Ostja kätte hiljemalt ülejärgmisel tööpäeval.
5.2.1.    Saartel võib kohaletoimetamine aega võtta kuni 3 päeva. 
5.2.2.    Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib Lemmik Kaubandus klienditugi Ostjaga kokku sobiva tarneaja.

5.3.    Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed.

5.4.    Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:
5.4.1.    keelduda oma tellimusest või võlgnetava kohustuse täitmisest;
5.4.2.    nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust;
5.4.3.    nõuda Lemmik Kaubandus poolt rahaliste kohustusega täitmise viivitamise korral nõuda viivist. 
5.4.4.    Näiteks transpordi käigus vigastada saanud Tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Ostjale.
5.4.5.    Juhul, kui Toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.

5.5.    Lemmik Kaubandus ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Lemmik Kaubandus ei saanud mõjutada või ette näha.

 

6.    Taganemisõigus

6.1.    Lemmik Kaubandus veebipoest ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 1-e päevane tagastamisõigus.
6.1.1. Taganemistähtaeg lõppeb 1-e päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.

6.2.    Taganemisõigus puudub juhul, kui Ostjale on tarnitud suletud pakendis Tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms). 
6.2.1.    Lisaks ei kehti 1-e päevane taganemisõigus Toodetele, kui:
6.2.1.1.    Toode on valmistatud arvestades konkreetse Ostja isiklikke vajadusi;
6.2.1.2.    Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
6.2.1.3.    Toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
6.2.1.4.    Toodet on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.

6.3.    Kauba tagastamisel tagastab Lemmik Kaubandus Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Lemmik Kaubandus saab teada Ostja otsusest Toode tagastada. 
6.3.1.    Juhul, kui osutub möödapääsmatuks, et Ostja peab Toote enda kulul tagasi saatma, hüvitatakse Ostjale tagastatava Toote maksumus koos saatmiskuluga hiljemalt 14 päeva jooksul alates 
Toote tagastamise avalduse kättesaamisest.

6.4.    Ostja peab Toote Lemmik Kaubandusele tagastama viivitamata,  mil ta teatas Lemmik Kaubanduse  Toote tagastamise soovist.

Toote saab tagastada:
6.4.1.    Lemmik Kaubandus kontorisse, aadressil Tehnika 12, Kuressaare

6.6.    Lemmik Kaubandusel on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Lemmik Kaubandus on tagastatava Toote tagasi saanud või Ostja on esitanud Lemmik Kaubandusele  tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7.    Kui Ostja soovib vältida Toote väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses, ning Toode tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Lemmik Kaubandus  poolt lisatud kingitusi). Kui Ostja kasutab Toodet rohkem, kui on vaja teha Toote olemuses ja toimimises veendumiseks, või ei tagasta Toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.
6.7.1.    Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

6.8.    Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Lemmik Kaubandus  õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.

6.9.    Kui Ostja on tagastatavat Toodet kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Toodet rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest ning Lemmik Kaubandus  on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Lemmik Kaubandus   poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Lemmik Kaubandus  vahel pooleks.

6.10.    Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust. 

7.    Ostetud Toote kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik)

7.1.    Juhul, kui ostetud Toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse või remonditakse.

7.2.       Toodet ei asendata kui: 
7.2.1.    Toode on valmistatud arvestades konkreetseid Ostja isiklikke vajadusi;
7.2.2.    Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
7.2.3.    Toode ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms);
7.2.4.    Toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.


8.    Vastutus ja pretensioonide esitamise kord

8.1.    Lemmik Kaubandus ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2.    Lemmik Kaubandus vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Lemmik Kaubandus  kohustus.

8.3.    Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote (välja arvatud toidukaup) puhul esitada Lemmik Kaubandus  pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.

8.4.    Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.

8.5.    Lemmik  Kaubandus ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

8.6.    Kui Tootele on Lemmik Kaubandus  või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

8.7.    Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud Lemmik Kaubandus esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Lemmik Kaubandus probleemi lahendamata jätta.

8.8.    Lemmik Kaubandus  esindusest või e-poest ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul:
8.8.1.    Lemmik Kaubandus kontorisse, aadressil Tehnika 12, Kuressaare;
8.8.6.    või veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@rahvalemmik.com või helistada telefonil +372 5133723.

8.9.    Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. Lemmik Kaubandus ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Toode saata diagnostikasse või ekspertiisi.

8.10.    Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:
8.10.1.    Ostja nimi ja kontaktandmed;
8.10.2.    Kaebuse esitamise kuupäev;
8.10.3.    Toote puudus;
8.10.4.    Lemmik Kaubandus   esitatav nõue;
8.10.5.    Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

8.11.    Lemmik Kaubandus vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui Lemmik Kaubandus   ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

8.12.    Toote puuduste lahendamisel lähtutakse Lemmik Kaubandus pretentsioonide esitamise tingimustest, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatuks osaks.

8.13.    Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehilise Järelvalve Amet aadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, e-post: info@ttja.ee. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

8.14.    Kui Ostja ja Lemmik Kaubandus ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.15.    Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.


9.    Vääramatu jõud

9.1.    Lemmik Kaubandus ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Lemmik Kaubandus ei saanud mõjutada või ette näha.


10.    Isikuandmete kaitse ja turvalisus

10.1.    Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.


11.    Andmete töötlemine ja turvalisus

11.1.    Kõik Lemmik Kaubandus  e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2.    Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka Lemmik Kaubandus e-poel neile juurdepääs.


12.    Muud tingimused

12.1.    Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

12.2.    Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Lemmik Kaubandus endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

12.3.    Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.

 

Müügitingimuste allalaadimiseks pdf-formaadis vajutage  .

Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 01.04.2023.