1.    Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist OÜ Lemmik Kaubandus arvelduskontole.

2.    Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) kinnitab Lemmik Kaubandus tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks Lemmik Kaubandus logistikapartneritele.

3.    Lemmik Kaubandus logistikapartneriteks tellimuste kohaletoimetamisel on: Lemmik Kaubanduse OÜ

4.    Tellimused, mis on esitatud ja mille eest ettemaks on laekunud Lemmik Kaubandus arvelduskontole tööpäevadel enne kella 12.00, saab Ostja kätte juba järgmisel tööpäeval või vastavalt transpordi graafikule.

5.    Saartel võib kohaletoimetamine aega võtta kuni 3 päeva.

6.    Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib Lemmik Kaubandus klienditugi Ostjaga kokku sobiva tarneaja.

7.    Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed.

8.    Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:
8.1.    keelduda oma tellimusest või võlgnetava kohustuse täitmisest;
8.2.    nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust;
8.3.    nõuda Lemmik Kaubandus poolt rahaliste kohustusega täitmise viivitamise korral  viivist. 
8.4.    Näiteks transpordi käigus vigastada saanud Tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Ostjale.
8.5.    Juhul, kui Toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.

9.    Lemmik Kaubandus ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Lemmik Kaubandus ei saanud mõjutada või ette näha.